Oferta
stawek projekt

Kompleksowa obsługa inwestycji

 •  rozpoczynamy od identyfikacji potrzeb Klienta w zakresie przedmiotowej inwestycji
 • konsultujemy i doradzamy optymalne rozwiązania funkcjonalne i materiałowe
 • opracowujemy koncepcje, prezentowane na życzenie Klienta w formie wizualizacji obiektów
 • analizujemy proponowane rozwiązania pod względem kosztów realizacji oraz możliwości realizacji
 • prowadzimy cały proces przygotowania inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym
 • reprezentujemy Inwestora we wszystkich sprawach urzędowych

Projekty

Oferta projektowa obejmuje:

 • obiekty mieszkaniowe wielorodzinne, jednorodzinne, rezydencje
 • obiekty sakralne:  kościoły i kaplice
 • obiekty oświatowe i obiekty kultury
 • obiekty przemysłowe o różnym przeznaczeniu
 • obiekty socjalne
 • obiekty inwentarskie o różnym przeznaczeniu
 • targowiska miejskie
 • projekty parków, skwerów, zieleńców
 • cmentarze
 • inwentaryzacje budowlane

Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje

Wykonujemy:

 • kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, ofertowe oraz przedmiary robót wraz z inwentaryzacją obiektów dla celów wykonania przedmiaru
 • ekspertyzy i opinie z zakresu kosztorysowania i wyceny robót budowlanych
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przygotowaniem aktualnej oferty możliwych do wykorzystania wyrobów, materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia, małej architektury

Wizualizacje obiektów

W trakcie procesu projektowego wykonujemy wizualizacje obiektów. Pozwala to na precyzyjne  przedstawienie Inwestorowi wizji Architekta.

youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo